فلوتاسیون

3مطلب موجود می باشد.
فلوتاسیون
صنایع معدنی

فلوتاسیون؛ انواع مدار و مراحل آماده سازی پالپ


فلوتاسيون يكي از مهمترين روشهاي آرايش مواد معدني است كه بر مبناي خواص شيمي فيزيكي سطوح جامد در يك محيط سيال بنا شده است.

هماتیت
صنایع معدنی

فرآوری هماتیت و تشریح روشهای جدایش هماتیت به همراه تجهیزات مرتبط


در این مطلب به فرآوری هماتیت و تشریح روشهای جدایش هماتیت به همراه تجهیزات مرتبط و شرایط کاربرد آنها خواهیم پرداخت .

پر عیار سازی سنگ مس
صنایع معدنی

پر عیار سازی سنگ مس


استخراج فلز مس از سنگهای معدنی آن ، بستگی به نوع سنگ معدن ، بهای انرژی الکتریکی و عیار سنگ معدن دارد.

error: Content is protected !!