آلیاژ

1مطلب موجود می باشد.
آلیاژهای آلومینیوم
مواد و محصولات

آلیاژهای آلومینیوم


آلیاژهای آلومینیوم آلیاژهای آلومینیوم به دو گروه بزرگ آلیاژهای ریختگی (Alloys Casting) و کارپذیر یا نوردی (Alloys wrought) تقسیم می شوند، که آلیاژ های نوردی بیش از…

error: Content is protected !!