آنالایزر

1مطلب موجود می باشد.
آنالایزر
ماشین آلات و تجهیزات

آنالایزر؛ عملکرد و انواع آن


به طور کلی آنالايزرها تجهیزاتی هستند که مقدار و خلوص يك ماده را در یک تركيب بر اساس خواص شیمیایی و فیزیکی آن مورد اندازه گیری قرار می دهند .

error: Content is protected !!