آپاتیت

1مطلب موجود می باشد.
آپاتیت
مواد و محصولات

از آپاتیت چه می دانید؟


آپاتیت (Apatite) از گروه کانی‌های فسفاتی، معمولاً با نام‌های هیدروکسی‌آپاتیت، فلئورآپاتیت، کلرآپاتیت و برم‌آپاتیت شناخته می شود.

error: Content is protected !!