اسکرابر

1مطلب موجود می باشد.
انواع غبار گیرها
ماشین آلات و تجهیزات

انواع غبار گیرها


غبارگیر سیستمی است که به منظور افزایش کیفیت هوای خارج شده از پروسس های صنعتی و تجاری از طریق جمع آوری غبارات و یا سایر آلوده کننده های محیطی از جریان هوا و یا گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

error: Content is protected !!