انواع کربنات کلسیم

1مطلب موجود می باشد.
کربنات کلسیم
مواد و محصولات

کربنات کلسیم چیست و چه کاربرد هایی دارد؟


کربنات کلسیم جزء اصلی و مهم سنگ آهک است که برای تولید آهک زنده یا آهک هیدراته به کار می رود.

error: Content is protected !!