اکادمی سناماین

1مطلب موجود می باشد.
دراگلاین
ماشین آلات عمرانی

دراگلاین؛معرفی،کاربرد،مشخصات و انواع


دراگلاین یکی از ماشین های متداول به کار رونده درمعادن می باشد.

error: Content is protected !!