بازالت

1مطلب موجود می باشد.
بازالت
مواد و محصولات

بازالت چیست؟


بازالت یک سنگ سخت و سیاه و دانه‌ریز آتشفشانی با کمتر از ۵۲ درصد سیلیس می‌باشد که به علت کمبود سیلیس سنگی قلیایی است.

error: Content is protected !!