بوکسیت

3مطلب موجود می باشد.
بوکسیت
مواد و محصولات

بوکسیت چیست و چه کاربردی دارد؟


بوکسیت یک سنگ رسوبی است که مقادیر نسبتاً بالایی آلومینیوم دارد. این سنگ مهم‌ترین منبع آلومینیوم است.

گزارش آماری بوکسیت
بیشتر بدانیم

گزارش آماری بوکسیت


آلومینیوم یکی از فلزات سبک است که امروزه مصرف فراوانی دارد

استخراج آلومینیوم
صنایع معدنی

استخراج آلومینیوم


آلومینیوم موجود در پوسته زمین تماماً بصورت ترکیبی است و ۷٫۵ درصد کل پوسته زمین را تشکیل می دهد

error: Content is protected !!