بیل مکانیکی

1مطلب موجود می باشد.
بیل مکانیکی
ماشین آلات عمرانی

بیل مکانیکی؛معرفی،مشخصات و انواع


بيل مكانيكي و هيدروليكي براي گودبرداري در خاك هاي نرم و سخت، سنگ هاي نرم و مواد غيرسنگي استفاده مي گردد.

error: Content is protected !!