ترنچر

1مطلب موجود می باشد.
ترنچر
ماشین آلات عمرانی

ترنچر؛تاریخچه،عملکرد،انواع و کاربردها


یکی از ماشین آلات عمرانی که شاید شما کمتر نام آن را شنیده اید ترنچر می باشد. ترنچر (Trencher) یا خندق کن یکی از ماشین آلاتی است که در بعضی از کارهای عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد.

error: Content is protected !!