تله مغناطیسی

1مطلب موجود می باشد.
تله مغناطیسی
ماشین آلات و تجهیزات

تله مغناطیسی؛ کاربردها و معایب


تله مغناطیسی یا تراپ مگنت دستگاهی است که در آن با استفاده از یک شیب میدان مغناطیسی، ذرات خنثی را با ایجاد گشتاور و نیروی مغناطیسی به دام می اندازد.

error: Content is protected !!