تولید فرو منگنز

1مطلب موجود می باشد.
فرو منگنز
مواد و محصولات

فرو منگنز چیست و چه کاربردی دارد؟


آلیاژی فلزی از ترکیب آهن و منگنز است. منگنز معمولا بین ۶۵ تا ۹۵ درصد ترکیب فرو منگنز را تشکیل می‌دهد.

error: Content is protected !!