تکنولوژی آبدهی

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی QST
بیشتر بدانیم

تکنولوژی QST


میلگرد یا آرماتور , فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

error: Content is protected !!