تیتانیوم

2مطلب موجود می باشد.
تیتانیوم
مواد و محصولات

کاربرد ترکیب‌های تیتانیوم


در این مقاله به کاربرد ترکیب‌های تیتانیوم می پردازیم.

تیتانیوم
مواد و محصولات

از تیتانیوم و کاربرد های آن چه می دانید؟


تیتانیم یک فلز واسطه براق نقره‌ای رنگ است، و چگالی کم و مقاومت بالایی دارد. این فلز به شدت در برابر خوردگی در آب دریا، تیزآب سلطانی و کلر مقاوم است.

error: Content is protected !!