جامبو دریل

2مطلب موجود می باشد.
جامبو دریل
ماشین آلات عمرانی

جامبو دریل؛معرفی،مزایا،انواع و عملکرد


جامبو دريل ماشين حفاري در سنگ است كه در حفاري به ويژه در تونل ها، بولت گذاري، تثبيت ديواره ها، زهكشي، حفر چال هاي آتشباري و غيره استفاده ميشود

چالزنی
ماشین آلات عمرانی

چالزنی؛ انواع دستگاه ها و روش حفر چال


يكي از مراحل مهم عمليات آتشکاری چالزني میباشد.

error: Content is protected !!