خصوصیات گل ماشی

1مطلب موجود می باشد.
گل ماشی
مواد و محصولات

گل ماشی(لیمونیت) چیست؟


از نوعی اکسید آهن آبدار زردرنگ در دنیای صنعت بنام گل ماش یا پودر لیمونیت یاد می کنند .

error: Content is protected !!