خواص فرو سیلیکو منگنز

1مطلب موجود می باشد.
فرو سیلیکو منگنز
مواد و محصولات

فرو سیلیکو منگنز چیست و چه کاربردی دارد؟


فرو سیلیکو منگنز در دسته فروآلیاژهای پرمصرف قرار دارند، به طور کلی فروآلیاژ از یک عنصر آلیاژی با درصد وزنی بالا و آهن تشکیل شده است.

error: Content is protected !!