خواص گل اخرا

1مطلب موجود می باشد.
گل اخرا
مواد و محصولات

گل اخرا چیست و چه کاربرد هایی دارد؟


گل اخرا که یکی از رنگدانه های اکسید آهن محسوب می شود از زمانهای قدیم جهت رنگ آمیزی استفاده می شده است.

error: Content is protected !!