دیاتومیت

1مطلب موجود می باشد.
دیاتومیت
مواد و محصولات

دیاتومیت چیست و چه کاربرد هایی دارد؟


دیاتومیت ها سنگ های رسوبی متشکل از ذرات ریز و بی شکل سیلیسی می باشند که در اثر مکانیزم تجمع پوسته یا اسکلت های فسیل شده جلبک ها و گیاهان و جانوران تشکیل شده است.

error: Content is protected !!