رادار

1مطلب موجود می باشد.
مانیتورینگ معادن بوسیله رادار
ماشین آلات و تجهیزات

مانیتورینگ معادن بوسیله رادار


استفاده از رادار می‌تواند به طور مؤثری به مانیتورینگ هم‌زمان جابجایی‌های پیشرونده که پتانسیل ایجاد ریزش‌های وسیع دیواره‌های معادن را دارند، کمک نماید.

error: Content is protected !!