زئولیت

1مطلب موجود می باشد.
زئولیت
مواد و محصولات

زئولیت؛ کاربردها و خواص


زئولیت یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در صنایع یه عنوان جاذب سطحی است.

error: Content is protected !!