سلول فلوتاسیون

1مطلب موجود می باشد.
سلول فلوتاسیون
ماشین آلات و تجهیزات

سلول فلوتاسیون؛ انواع و مشخصات


سلول فلوتاسیون دستگاهی است که با ایجاد حباب هوا در پالپ، شرایط را برای کانی های که آبگریز شده اند فراهم می کند تا به حباب های هوا چسبیده و به صورت کف بر روی سطح پالپ شناور شوند.

error: Content is protected !!