سنگ آهن، آهن،

1مطلب موجود می باشد.
فرآوری سنگ آهن
صنایع معدنی

فرآوری سنگ آهن


ماده اولیه برای تولید فولاد سنگ‌آهن است. سنگ‌آهن پس از تبدیل به کنسانتره و سپس گندله به فولاد تبدیل می‌شود

error: Content is protected !!