سنگ تراورتن

1مطلب موجود می باشد.
سنگ تراورتن
مواد و محصولات

سنگ تراورتن


سنگ تراورتن آهکی رسوبی است که از رسوبات کف دریا و رودخانه ها بدست می آید.نام تراورتن از شهر تریولی ایتالیا گرفته شده است

error: Content is protected !!