سنگ لاشه

1مطلب موجود می باشد.
سنگ لاشه
مواد و محصولات

سنگ لاشه چیست؟


سنگ لاشه ، سنگي است كه نتوان آنرا بعنوان سنگ تزئيني بكار برد، سنگ لاشه ولي قابليت استفاده جهت ساخت ديواره ها، پلها و… را داشته باشد

error: Content is protected !!