سنگ مرمریت

1مطلب موجود می باشد.
سنگ مرمریت
مواد و محصولات

سنگ مرمریت


مرمریت که در متون طب سنتی از آن تحت عنوان حجر الرخام نیز یاد شده است، یکی از انواع سنگ‌های دگرگونی است که از دگرگونی سنگ آهک به وجود آمده است.

error: Content is protected !!