سنگ مرمر

1مطلب موجود می باشد.
سنگ مرمر
مواد و محصولات

سنگ مرمر


سنگ مرمر نوعی سنگ آهک دگرگون شده با کانی های رنگارنگ است که کلسیت اصلی ترین کانی تشکیل دهنده آن بوده که در طی فرآیند دگرگونی متبلور و درشت تر می شود

error: Content is protected !!