سیلیکات سدیم

1مطلب موجود می باشد.
سیلیکات سدیم
مواد و محصولات

سیلیکات سدیم و کاربرد های آن


سیلیکات سدیم نوعی سیلکات قلیایی حل‌شدنی است که اولین بار توسط «ون هلمونت» در سال ۱۶۴۰ کشف شد

error: Content is protected !!