شمش سرب

1مطلب موجود می باشد.
شمش سرب
مواد و محصولات

شمش سرب چیست؟


شمش سرب، فلزی نرم و چکش خوار است که به عنوان فلز سنگین در نظر گرفته می شود. شمش سرب با داشتن مقاومت در برابر خوردگی و دمای پایین در بسیاری از بخش ها کاربرد دارد.

error: Content is protected !!