طول قوس

1مطلب موجود می باشد.
ضریب مصرف الکترود گرافیتی در فولادسازی
بیشتر بدانیم

ضریب مصرف الکترود گرافیتی در فولادسازی


در کارخانجات فولادسازی با روش کوره قوس الکتریکی، شاخصی که به طور معمول برای سنجش مقدار مصرف الکترود گرافیتی استفاده می‌شود

error: Content is protected !!