فلز

1مطلب موجود می باشد.
تاریخچه سرب و روی
بیشتر بدانیم

تاریخچه سرب و روی


روي در ابزار هاي برنزي ساخته دست بشر ۵۰۰۰ سال پيش، يافت شده.۲۰۰۰ سال است که بعنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده برنج در اروپا و آسيا مورد استفاده قرار مي گيرد.

error: Content is protected !!