فلوئورين

1مطلب موجود می باشد.
فلوئورين
مواد و محصولات

فلوئورين چیست و چه کاربرد هایی دارد؟


فلوئورين که به فلوئوراسپار نيز معروف است از واژه يوناني به معني جريان يافتن گرفته شده است و دليل ذوب شدن سريعتر اين کاني نسبت به ساير کانيها است.

error: Content is protected !!