فن سانتریفیوژ

1مطلب موجود می باشد.
فن سانتریفیوژ
ماشین آلات و تجهیزات

فن سانتریفیوژ؛ کاربردها و انواع


فن سانتریفیوژ (بلورس سانتریفیوژ) یک فن معمولی در محصولات مصرفی و صنعتی برای انتقال هوا یا گازهای دیگر هستند.

error: Content is protected !!