قوس الکتریکی

1مطلب موجود می باشد.
کوره ذوب آهن
صنایع معدنی

کوره ذوب آهن


کوره های ذوب آهن عمدتا مواد خام (سنگ آهن، آهک و کک) را با استفاده از برخی فولادهای قراضه برای تولید فولاد استفاده می کنند

error: Content is protected !!