لعاب

1مطلب موجود می باشد.
سیلیس
مواد و محصولات

سیلیس


سیلیسیم دی‌اکسید یا سیلیکا يا سيليس با فرمول شیمیایی SiO2 فراوان‌ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است.

error: Content is protected !!