مواد نسوز

1مطلب موجود می باشد.
مواد نسوز
مواد و محصولات

مواد نسوز؛ کاربرد و دسته بندی


مواد نسوز یا دیرگداز به کلیه موادی اطلاق می‌شود که در درجه حرارت بالا خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و ترمومکانیکی آن تغییر نمی‌کند.

error: Content is protected !!