میکرو سیلیکا

1مطلب موجود می باشد.
میکرو سیلیکا
مواد و محصولات

میکروسیلیکا؛ کاربردها و مشخصات


میکروسیلیکا ماده ای بدون بو ، غیر قابل احتراق و در دما و فشار محیط پایدار می باشد . دمای ذوب این ماده ۲۳۰۰ درجه سانتی گراد است .

error: Content is protected !!