نقره

1مطلب موجود می باشد.
نقره
مواد و محصولات

نقره و کاربرد های آن


نقره (Silver) یک عنصر شیمیایی با نماد Ag و عدد اتمی ۴۷ است. نقره یک فلز انتقالی نرم ، سفید ، براق با بالاترین هدایت الکتریکی – حرارتی و انعکاس فلزی است.

error: Content is protected !!