هماتیت

3مطلب موجود می باشد.
مگنتیت
مواد و محصولات

مگنتیت چیست؟


مگنتیت دارای شبکه کریستالی مکعبی و به صورت اسپینل معکوس با آهن دو و سه ظرفیتی است.

هماتیت
صنایع معدنی

فرآوری هماتیت و تشریح روشهای جدایش هماتیت به همراه تجهیزات مرتبط


در این مطلب به فرآوری هماتیت و تشریح روشهای جدایش هماتیت به همراه تجهیزات مرتبط و شرایط کاربرد آنها خواهیم پرداخت .

هماتیت
مواد و محصولات

هماتیت چیست و چه کاربردی دارد؟


هماتیت (به انگلیسی: Hematite) که به معنی “خون قرمز” است از مجموعه کانی هاست .

error: Content is protected !!