پرلیت

1مطلب موجود می باشد.
پرلیت
مواد و محصولات

پرلیت چیست و چه کاربردهایی دارد؟


پرلیت در واقع سنگی معدنی از انواع پوکه می باشد. پرلیت سفید رنگ است و نام آن از لغت پرل به معنای مروارید گرفته شده است.

error: Content is protected !!