پمپ تزریق

1مطلب موجود می باشد.
پمپ تزریق
تجهیزات

پمپ تزریق؛معرفی،کاربرد،مشخصات و انواع


از پمپ تزريق معمولاٌ براي تزريق سیمان و آب ، پودر سنگ و آب- سيمان، – خاك رس و آب ماسه و آب – قیر مواد شیمیایی استفاده می شود

error: Content is protected !!