پوزولان

1مطلب موجود می باشد.
پوزولان
مواد و محصولات

پوزولان؛ کاربرد و مزایا


پوزولان گونه‌ای خاکستر آتشفشانی ریزدانه‌است که در ساخت بتن کاربرد دارد.

error: Content is protected !!