پیرومتالورژی

1مطلب موجود می باشد.
استحصال مس
صنایع معدنی

استحصال مس


مس به سه صورت در طبیعت یافت می‌شود که عبارتند از سنگهای اکسیده ، سنگهای سولفوره و مس طبیعی.

error: Content is protected !!