ژئوفیزیک

1مطلب موجود می باشد.
نرم افزار Mapinfo Discover
کتاب و نرم افزار

نرم افزار Mapinfo Discover


Mapinfo Discover با نام قبلی Encom Discover یک پکیج جی آی اس کامل برای تلفیق، نقشه برداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات علوم مکانی است.

error: Content is protected !!