ژئو الکتریک

1مطلب موجود می باشد.
ژئو الکتریک
ماشین آلات و تجهیزات

ژئو الکتریک؛ کاربردها و نحوه استفاده


از دستگاه ژئو الکتریک می توان در کاربردهایی مانند اکتشاف سفره های آب زیر زمینی، اکتشاف منابع مختلف معدنی، شناسایی ساختارهای زمین شناسی و غیره با دقت اندازه گیری ۹۹٫۹ درصد استفاده نمود.

error: Content is protected !!