کاربرد اکسید منیزیم

1مطلب موجود می باشد.
اکسید میزیم
مواد و محصولات

اکسید منیزیم چیست و چه کاربردی دارد؟


اکسید منیزیم (به انگلیسی: Magnesium oxide) با فرمول شیمیایی MgO یک ترکیب شیمیایی می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید است. اکسید منیزیم ماده‌ای عایق الکتریکی به‌شمار می‌آید

error: Content is protected !!