کاربرد باریت

1مطلب موجود می باشد.
باریت
مواد و محصولات

باریت چیست و چه کاربردی دارد؟


باریت یکی از کانیهای عادی رگه‌ها است و معمولا همراه کوارتز و کلسیت ظاهر می‌شود. همچنین در سنگهای آهکی و ماسه سنگ نیز دیده می‌شود

error: Content is protected !!