کاربرد گل سفید

1مطلب موجود می باشد.
گل سفید
مواد و محصولات

گل سفيد (هونتيت) چیست؟


. اين كاني براساس پاره‌اي از خصوصيات فيزيكي مانند نرمي، سختي پايين، متلاشي شدن در آب و بسيار دانه ريز بودن از ويژگي‌هاي علمي مناسبي جهت كاربرد در صنعت رنگسازي برخوردار بوده است.

error: Content is protected !!