کرومیت لایه ای

1مطلب موجود می باشد.
کرومیت
مواد و محصولات

زمین شناسی کرومیت


کانسارهای کرومیت با وجود تنوع اشکال آن همواره در سنگ‌های آذرین اولترامافیک تشکیل می‌شوند.

error: Content is protected !!